Cie Artonik

Sangkhumtha

Water is een van de grootste natuurschatten op aarde. Een bron waar de mens veel moeite voor moet doen als de droogte komt en de aanvoer stokt.

De opwarming van de aarde en de daardoor verstoorde waterhuishouding is voelbaar over de hele wereld, en misschien wel het meest in Azië. Dit is de rode draad in Sangkhumtha.
De voorstelling leest als een reis in twaalf verschillende scènes, waarbij oceanen van plastic, eindeloze wandelingen om water te halen, dorre landschappen en het langzaam opdrogen van rivieren een rol spelen.

In de voorstelling mengt Cie Artonik de Khmer tradities als apsara dans, muziek en schaduwtheater met een moderne choreografie en grafische projecties tot een eigentijdse productie.  
Wanneer de avond valt worden we meegezogen op deze reis. Sangkhumtha, wat hoop betekent, schijnt een licht op de mens en het klimaat en hoopt bij te dragen aan een aarde voor ons allen.

Facts & Figures

  • outdoor
  • parade
  • language no problem
  • Publieksparticipatie
  • Alle leeftijden
  • 75 minuten
  • 1 x
  • Website

Compagnie Artonik werd in 1992 opgericht door Caroline Selig en Alain Beauchet. Aangetrokken tot het alledaagse maakte dit kunstenaars duo vooral voorstellingen over mensen.
Gedurende 25 jaar creëerden en experimenteerden ze samen als een hecht team, tot het vroegtijdig overlijden van Alain Beauchet in november 2017. Met steun van de artiesten uit het gezelschap besloot Caroline om de activiteiten van compagnie Artonik voort te zetten.

Door de jaren heen is het gezelschap geëvolueerd en hebben persoonlijke ontwikkelingen van de leden gezorgd voor choreografisch onderzoek en een meer theatrale benadering.

Cie Artonik heeft sinds 1994 haar residentie in La Friche la Belle de Mai in Marseille en ontwikkelt daar verschillende creaties voor festivals en bijzondere evenementen.

Artistiek leiders   Alain Beauchet en Caroline Selig
Acteurs / dansers    Pierre Boileau-Sanchez, Sonia Darbois, Jean-Serge Dunet, Sandra Français, Michaël Jaume, Cyril Limousin, Kader Mahammed, Noëlle Quillet, Vladimir Rivera, Lucas Tissot, Noëlle Quillet, Julie Yousef
Muzikanten    Dominique Beven, Philippe Capitani, Laurent Pernice
Geluidsontwerp    Allan Xavier Affonso
Geluids machinist    Yann Decamps, Stephan Ripoll
Technische constructeurs    Sylvain Georget, Daniel Adami Julo Etievant - HO7 Marseille
Grafisch decor    Caroline Sury (puppets) en Craoman (retroprojection drawings)

Deze creatie is ondersteund door
l’Abattoir - CNAREP de Chalon-sur-Saône, l’Atelier 231 - CNAREP à Sotteville-les-Rouen, les Ateliers Frappaz - CNAREP de Villeurbanne, Le Moulin Fondu - CNAREP en Île-de-France, Lieux Publics - CNCEP à Marseille, le Pôle Arts de la Scène-Friche la Belle de Mai Marseille, Quelques p’Arts...CNAREP - Scène Rhône-Alpes et Sur le Pont - CNAREP en Nouvelle-Aquitaine à la Rochelle.
Speciale ondersteuning door DGCA en la Ville de Marseille.

Residenties
Lieux Publics - CNCEP à Marseille, Le Moulin Fondu - CNAREP en Île-de-France, Sur le Pont - CNAREP en Nouvelle-Aquitaine à la Rochelle.

De residentie voor de creatie in Phare Ponleu Selpak is ondersteund door Institut Français, la Ville de Marseille and Quelques p’Arts...Centre National des Arts de la Rue - Scène Rhône-Alpes.
Het project is onderdeel van Phare Ponleu Selpak “Professional Arts Development” programma, gefinancierd door onder meer door de EU in Cambodja en UNESCO.

Andere voorstellingen van Cie Artonik